header
Kontakt

SENI s.r.o.
prevádzka: Rovniankova 9
851 02 Bratislava

tel: 02/20 77 55 77
mob: 0911/08 08 96
e-mail: 
okna@seni.sk

INŽINIERING A ODBORNÉ PORADENSTVO

Mať vlastný dom je snom väčšiny ľudí. Okrem nemalej finančnej hotovosti to však vyžaduje i množstvo povolení a vybavovačiek. Ak sa chcete zorientovať v oblasti získavania stavebného povolenia, kontaktujte nás prosím, oboznámime Vás s jednotlivými krokmi, ich časovou a administratívnou náročnosťou. Pri výstavbe, či radikálnej rekonštrukcii, alebo prístavbe si budete musieť zaobstarať nemalé množstvo dokladov. Oboznámime Vás s problematikou získavania potrebných dokladov, obsahom žiadostí, poskytneme Vám prehľad.

Naše služby:

- poradenstvo

- územné rozhodnutie

- stavebné povolenie

- kolaudačné rozhodnutie

- výber projektov a projektantov

- výber profesistov (zdravotechnika, elektroinštalácia, vykurovanie, statika, revízia komínov, výpočet radónov,...)

- účastníci konania

- stavebný dozor

- ohlásenia drobných stavieb, stavebných úprav a udržiavacích prác

- súvisiace právne a technické predpisy